HR BENCHMARK KUTATÁS

dgs-global-3.jpeg

Az Országos HR Benchmark Felmérésre először 2006-ban került sor, majd ezt követően több évben is elvégeztük a kutatást. Az elmúlt 12 év igazolta a kutatás megalkotásakori feltételezésünket, miszerint a szakma kíváncsi az országos trendekre. Bebizonyosodott, hogy a kutatásban érdemes részt venni mind a nagy multinacionális, mind a magyar nagyvállalatoknak, mind a kis- és középvállalkozóknak is. A kutatásunk ugyanis könnyen értelmezhető, felhasználható információkkal tud szolgálni.

A 2006-os indulást követően évről-évre több száz munkáltató vett  részt a felmérésben, több százezer munkavállalót reprezentálva. Kutatásunk célkitűzése az évek során alapjaiban nem változott, továbbra is az alábbi célok mentén készítjük el kérdőívünket és elemezzük ki a beérkezett válaszokat:

  • Átfogó szakmai körkép, helyzetkép felvázolása, megismertetése a Magyarországon működő vállalkozások, intézmények által folytatott HR gyakorlatról.
  • A hazai HR tevékenység fejlődésének, alakulásának nyomon követése, a HR tevékenység fejlődésének, szakmai minősége javulásának támogatása a benchmark biztosította lehetőségek, a „best practice” megismerése által.
  • A térségi, ágazati, tulajdonosból fakadó eltérések, különböző eljárások megismerése, különbségek feltárása.
  • A HR tevékenység változó gazdasági környezethez való alkalmazkodásának megismerése, az alkalmazkodás bizonyítása.

Az Országos HR Benchmark Felmérés egy önkéntes adatszolgáltatáson alapuló, a résztvevőknek anonimitást biztosító, interneten futó, on-line kutatás. A DGS GLOBAL által kifejlesztett kérdőív döntően úgynevezett „igen-nem” eldöntendő kérdéseket, valamint feleletválasztós, panel válaszokkal operáló kérdéseket tartalmaz.

Az adatgyűjtési időszak lezárultával először az adatok adattáblába rendezése, majd az adatok diagramokba történő leképezése történik meg. Ezt követően a DGS GLOBAL elemzői elkészítik az elemzéseket, amelyeket végül egy kutatási jelentésben összesítenek. Természetesen a kutatási jelentésbe már csak az elemzők által validált adatok, információk kerülnek be: munkatársaink kiszűrik azokat a válaszadókat, akik válaszaikkal előreláthatóan nem növelnék az eredmények relevanciáját, információtartalmát.

Fentieken kívül az elemzés során felhasználjuk a korábbi évek hasonló felméréseinek eredményét, valamint a további – az adott témakörhöz bármilyen módon kapcsolódó egyéb felméréseink (válságkutatás, coaching felmérés, képzési felmérés stb.) tapasztalatait is.

Az elkészült kutatási összefoglalót azon munkáltatók részére, amelyek az anonimitásról a DGS GLOBAL tekintetében lemondtak, e-mail-ben küldjük meg, térítés nélkül. Ezzel köszönjük meg a kitöltőknek a felmérést lebonyolítókkal szemben megnyilvánuló bizalmát. (Természetesen a jelentésben az adataik nekik is anonimak.) A teljes kutatási jelentést mind a kitöltésben résztvevő, mind a kutatásban nem résztvevő vállalkozások is megvásárolhatják.

A felmérés, adatgyűjtés úgynevezett „benchmark” technikával valósul meg. A benchmarking  olyan elemzési és tervezési eszköz, mely lehetővé teszi az adott vállalkozás összehasonlítását a versenytársak legjobbjaival, valamint más iparágakba tartozó vállalkozásokkal (forrás: Wikipédia). Sokan, sokféleképpen értelmezik a benchmark fogalmát, a saját szakmájuk, szakterületük szempontjából, de ez utóbbi meghatározás áll talán a legközelebb hozzánk.

ÉRDEKEL!

%d blogger ezt kedveli:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close